Filmy

pasel

Filmy przedstawiają rozmowę księdza z osobą uzależnioną od alkoholu oraz współuzależnioną. Pierwsza część każdego filmu pokazuje typowe pułapki, na jakie narażona jest osoba duchowna pomagając osobie dotkniętej problemem alkoholowym. Część druga prezentuje zastosowanie technik motywacyjnych. Filmy opatrzone są komentarzami ekspertów omawiającymi kluczowe momenty rozmowy.

  • Rozmowa księdza z osobą uzależnioną od alkoholu (pobierz)
  • Rozmowa księdza z osobą współuzależnioną (pobierz)