Podręcznik

pasel

Duchowni są często pierwszymi, do których zwracają się osoby cierpiące z powodu choroby alkoholowej – własnej lub kogoś bliskiego. Od sposobu rozmowy z taką osobą zależy, czy uda się jej zrobić pierwszy krok na drodze do uwolnienia z uzależnienia. Warto wiedzieć, jak skutecznie przeprowadzić taką rozmowę.

Pomóc w tym może metoda Dialogu Motywującego. Stosując ją ułatwiamy rozmówcy odnalezienie siły i motywacji do podjęcia terapii. Zasady Dialogu Motywującego są proste, choć czasem odbiegają od utartych wyobrażeń na temat tego, co i jak mówić osobie zmagającej się z chorobą alkoholową.

„Jak wspierać osoby dotknięte problemem alkoholowym – poradnik dla duchownych” jest praktycznym wprowadzeniem do zagadnienia pomocy osobom uzależnionym od alkoholu oraz ich bliskim. Oprócz przedstawienia metody Dialogu Motywującego, czytelnicy znajdą w książce omówienie typowych pułapek, które może napotkać osoba duchowna wspierająca uzależnionych.